REKLAMATION

Om något inte skulle fungera till din belåtenhet under resan, måste du omedelbart kontakta oss för att vi ska ha en möjlighet att kunna hjälpa dig redan på plats. Om eventuella problem inte kan lösas på resmålet behöver du skriftligen höra av dig till oss efter hemkomsten.

Reklamationen mailar du till info@gocruising.se tillsammans med ditt bokningsnummer och din dokumentation för resan.

Eventuell reklamation ska vara oss tillhanda senast 1 månad efter din hemkomst, därefter mister du rätten till att åberopa felet.

Vi hänvisar även till de allmänna villkoren och våra särskilda villkor som du kan läsa mer om här