Rökning är endast tillåten på angivna platser på fartyget.