I många länder utgör dricksen en stor del av lönen för servicepersonalen, och grundregeln är att du ska ge dricks när du är nöjd med servicen du fått. Men hur mycket dricks ska man egentlige ge? Det varierar lite beroende på destination, läs mer här för riktlinjer.