Det är bra om du berättar om din allergi vid bokning så att vi kan informera rederiet om detta.