Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst, även på kryssningar i Europa.